Medisch advies

Het medisch advies wordt uitgebracht na een verzuimspreekuur.

Voor werkgevers :
Als uw werknemer op een spreekuur is geweest ontvangt u hierover binnen 24 uur een duidelijk en gedegen medisch advies over arbeidsgeschiktheid en de beperkingen van uw werknemer per email.  Mocht iets u toch niet duidelijk zijn of u weet niet hoe u het advies binnen uw bedrijf moet toepassen aarzel dan niet om contact op te nemen.  Naar aanleiding van het advies kan de leidinggevende samen met uw werknemer het plan van Aanpak op gaan stellen.

Voor medewerkers:

U ontvangt per email een kopie van het advies dat aan uw werkgever is gestuurd. Mocht u dit liever willen dan is het natuurlijk ook mogelijk om een kopie over de gewone post naar uw huisadres te sturen. Mochten er na het gesprek toch nog onduidelijkheden zijn of wilt u kontakt opnemen met Zon4Gezond dan is dat altijd mogelijk.

 

Functiemogelijkheden onderzoek

Een functiemogelijkheden onderzoek  is meestal onderdeel van een verzuimtraject en kan uitgevoerd worden als aanloop tot een arbeidsdeskundig onderzoek  .

Een functiemogelijkheden onderzoek los uitvoeren behoort ook tot de mogelijkheden.

Verzuim spreekuur

Voor werkgevers :

Het heeft de voorkeur om het verzuimspreekuur op uw eigen locatie te laten plaatsvinden. Dit verlaagt de drempel voor uw werknemer om weer naar het bedrijf te gaan en is gelijk een mooie gelegenheid om tussen werkgever en werknemer een gesprek plaats te laten vinden.  Om uw werknemer aan te melden voor het verzuimspreekuur mailt u de NAW gegevens en uw vraagstelling.

De data van de spreekuren liggen van te voren vast conform de afspraken die u gemaakt heeft met Zon4Gezond. U nodigt zelf de werknemer uit om naar dit spreekuur te gaan.

U kunt er ook voor kiezen om uw werknemer op de locatie in Leeuwarden op te laten roepen.

Voor werknemers:
U wordt via uw werkgever opgeroepen om naar het verzuimspreekuur te gaan. Dit kan zijn als onderdeel van uw ziekteverzuim begeleiding maar ook op verzoek van uw werknemer.

Staat u niet ziek gemeld en wilt u toch eens met een bedrijfsarts praten, dan kunt u zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Dit kan via email (dit heeft de voorkeur) of per telefoon. U moet wel duidelijk aangeven dat u niet ziekgemeld staat.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen met uw NAW gegevens en u vermeld hierin ook wie uw werkgever is. Bij onderwerp vult u in arbeidsomstandigheden spreekuur (maar het gesprek kan dus ook gaan over een situatie thuis en hoe dat te combineren met het werk).

Uw werkgever krijgt in principe geen terugkoppeling van dit gesprek, tenzij u dat uitdrukkelijk wel wil of op advies van Zon4Gezond. Dit wordt altijd met u besproken. Uw werkgever zal dus niet weten dat u op het spreekuur geweest bent.

Keuringen

Ook voor een rijbewijskeuring kunt u bij Zon4Gezond terecht. Dit zijn de zogenaamde leeftijdsgebonden keuringen of herkeuringen voor het groot rijbewijs. Hiervoor kunt u zicht via email aanmelden.

Voor duikerskeuringen kunt u helaas niet terecht.